آرشیو برچسب ها : فیوژن

در بیمارانی که تعویض مفصل زانو انجام می شود و سپس عفونت محل عمل رخ می دهد جراح مجبور به خارج سازی پروتز مفصل زانو می گردد و چون محل عمل عفونی می باشد امکان استفاده مجدد هرگونه پروتز در زانو غیر ممکن می باشد لذا جراح تصمیم به ثابت سازی و خشک کردن مفصل […]