آرشیو برچسب ها : افزایش طول متاتارس

در افرای که بصورت مادر زادی دچار کوتاهی استخوان کف دست و یا پا می باشند می توان با کمک سیستم اوگانسیان کوتاهی استخوان را برطرف کرد . در این متد ابتدا در اتاق عمل وسیله توسط جراح ارتوپد بر روی اندام مورد نظر کار گذاری میشود و سپس بیمار از بیمارستان مرخص شده و […]