آرشیو برچسب ها : اصلاح خشکی مفصل زانو

در بیمارانی که دچار خشکی مفصل می باشند که امکان حرکت دادن مفصل زانو وجود ندارد و با فیزیوتراپی هم امکان ایجاد حرکت مفصل ممکن نباشد با کمک سیستم اوگانسیان که وسیله ای خاص که مختص این بیماری طراحی شده است بکار گرفته می شود و پس از کار گذاری در اتاق عمل و ترخیص […]