در بیمارانی که تعویض مفصل زانو انجام می شود و سپس عفونت محل عمل رخ می دهد جراح مجبور به خارج سازی پروتز مفصل زانو می گردد و چون محل عمل عفونی می باشد امکان استفاده مجدد هرگونه پروتز در زانو غیر ممکن می باشد لذا جراح تصمیم به ثابت سازی و خشک کردن مفصل زانو می گیرد که بهترین وسیله هم اکسترنال فیکساتور می باشد .

در تصاویر زیر بیمار یک خانم 62 ساله می باشد که دچار عفونت پروتز زانو شده و پس از خارج سازی پروتز زانو اقدام به فیوژن زانو گردیده است .