در بیماری های استخوانی مادر زادی مانند کلاب فوت ( پا چنبری ) و ژنو واروم ( پا پرانتزی ) و ژنو والگوم ( پای ایکس ) شدید بدلیل نیاز به اصلاح استخوانی تدریجی به جهت جلوگیری از آسیب عروق و عصب جراحان ارتوپد ترجیحا از اکسترنال فیکساتور استفاده می کنند .

در تصاویر زیر کودک حدودا 9 ساله که دچار کلاب فوت بوده است تحت عمل جراحی با وسیله اوگانسیان قرار گرفته است و بروش اصلاح تدریج پا اصلاح شده است :

تصویر زیر مربوط به بعد از عمل میباشد :

تصاویر زیر مربوط به نتیجه عمل بیمار فوق می باشد:

تصاویر زیر مربوط به بیمار حدودا 13 ساله می باشد که با سیستم اوگانسیان اصلاح گردیده است :

تصاویر زیر مربوط به بعد از عمل بیمار فوق می باشد :