بلند کردن طول اندام از موارد کاربرد سیستم اوگانسیان می باشد ، در بیمارانی که دچار کوتاهی یکطرفه اندام تحتانی می باشند و میزان کوتاهی بالای 3 سانتی متر باشد ، می توان اقدام به بلند کردن طول پا نمود اما درکوتاهی های زیر 3 سانتی متر ، بدلیل امکان جبران این میزان کوتاهی توسط کفش با پاشنه و کفی طبی مخصوص نیازی به عمل جراحی و پذیرفتن ریسک های احتمالی عمل جراحی وجود ندارد . تصویر زیر کوتاهی یکطرفه پا که کاندید عمل جراحی با سیستم اوگانسان می باشد را مشاهده می نمایید :

تصاویر زیر مربوط به بعد از عمل بیمار فوق می باشد .

تصویر زیر مربوط به بیماری است که دچار بیماری مادر زادی بنام فیبولا همی ملیا میباشد که این بیماران بصورت مادرزادی استخوان نازک نی را ندارند و درشت نی هم کوتاه می باشد که کاندید بلند کردن طول اندام با سیستم اوگانسیان می باشد که تصاویر زیر مربوط به قبل از عمل می باشند :

تصاویر زیر مربوط به بیماری با کوتاهی ران می باشد که مورد عمل جراحی با استفاده از سیستم اوگانسیان قرار گرفته است :

تصاویر زیر مربوط به بعد از عمل بیمار فوق می باشد:

تصاویر زیر مربوط به نتیجه عمل بیمار فوق می باشند: