در افرای که بصورت مادر زادی دچار کوتاهی استخوان کف دست و یا پا می باشند می توان با کمک سیستم اوگانسیان کوتاهی استخوان را برطرف کرد . در این متد ابتدا در اتاق عمل وسیله توسط جراح ارتوپد بر روی اندام مورد نظر کار گذاری میشود و سپس بیمار از بیمارستان مرخص شده و پس از آموزش در منزل شروع به تنظیمات و آچارکشی روزانه چند مرحله می نماید تا عمل استخوان سازی در محل استئوتومی انجام شود و پس از محکم شدن استخوان ساخته شده و کنترل رادیولوژی توسط جراح سیستم از اندام جدا سازی می گردد.

تصاویر زیر مربوط به بیمار دچار کوتاهی انگشت چهارم دست راست میباشد که کاندید جراحی با سیستم اوگانسیان شده است :

تصاویر زیر مربوط به بعد از عمل بیمار فوق می باشند :

تصاویر زیر مربوط به بیمار مبتلا به کوتاهی متاتارس چهارم کف پا می باشد که کاندید جراحی با سیستم اوگانسیان شده است :

تصاویر زیر مربوط به بعد از عمل بیمار فوق می باشد :

در تصاویر زیر بیمار دچار کوتاهی متاکارپ چهارم کف پا و دفورمیتی

می باشد :

تصاویر زیر مربوط به بعد از عمل بیمار فوق می باشد:

آقای حدوا بیست و پنج ساله که بطور مادر زادی دچار کوتاهی انگشت دست شده بود که تحت عمل جراحی لنتنینگ انگشت با دستگاه اوگانسیان قرار گرفت .

پس از کار گذاری دستگاه لنتنینگ انجام شد:

و طول لازم بدست آورده شد: