در بیمارانی که دچار خشکی مفصل می باشند که امکان حرکت دادن مفصل زانو وجود ندارد و با فیزیوتراپی هم امکان ایجاد حرکت مفصل ممکن نباشد با کمک سیستم اوگانسیان که وسیله ای خاص که مختص این بیماری طراحی شده است بکار گرفته می شود و پس از کار گذاری در اتاق عمل و ترخیص بیمار از بیمارستان به بیمار آموزش داده می شود که با آچار کشی روزانه چند مرحله در منزل کم کم کانتراکچر زانو اصلاح می گردد.عکس های زیر مربوط به بیماری حدودا شصت سال می باشد که دچار خشکی مفصل شده بود و در اکستنشن (باز کردن ) کامل زانو دچار مشکل شده بود که پس از کارگذاری سیستم اوگانسیان و افزایش تدریجی دامنه حرکتی زانو توسط آچار کشی روزانه توسط بیمار ، زانو کاملا باز شده است .